[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Thông tin kẻ lừa đảo

Chủ tài khoản *
Số điện thoại
Số tài khoản *
Ngân hàng *
Thêm ảnh bằng chứng

Ví dụ: Bill chuyển tiền, Ảnh đoạn chát...& chờ 30s để upload

Nội dung tố cáo *

Người xác thực

Họ và tên *
Liên hệ zalo: *

Đơn tố cáo sẽ bị xóa nếu Admin không liên hệ được với bạn.

Link phốt trên Group:
Tôi chính là nạn nhân
Phốt này trên group tôi chỉ đăng hộ
[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Tố cáo lừa đảo Check Quỹ Bảo Hiểm