Họ Tên: thai hoai nam, SĐT: 0934626970, STK: 0934626970,Ngân hàng: Mb ,

Tui mua card bo góc của bạn này hôm 7/7 đến 30/7 bạn báo hàng về. Tui ib hối gửi hàng thì bạn đó nhây tới hôm 12/11. Và bây giờ là 23/11 bạn đó đã block tui

THAI HOAI NAM: Mb 0934626970 bị tố cáo lừa đảo tại Checkscam
Họ Tên: thai hoai nam, SĐT: 0934626970, STK: 0934626970,Ngân hàng: Mb ,

Tui mua card bo góc của bạn này hôm 7/7 đến 30/7 bạn báo hàng về. Tui ib hối gửi hàng thì bạn đó nhây tới hôm 12/11. Và bây giờ là 23/11 bạn đó đã block tui

checkscam

KIỂM TRA & TỐ CÁO SCAMMER

       

Hiện có 22.785 dữ liệu Scam & 51 nội dung tố cáo đang chờ duyệt trên hệ thống
Sẽ giúp bạn mua bán an toàn hơn khi online !!!

Scammer

Thông tin tố cáo

Họ Tên:
thai hoai nam
SĐT:
0934626970 copy
STK:
0934626970 copy
Ngân hàng:
Mb
Hạng mục:
ảnh
Ảnh chụp bằng chứng:
Nội dung tố cáo:

Tui mua card bo góc của bạn này hôm 7/7 đến 30/7 bạn báo hàng về. Tui ib hối gửi hàng thì bạn đó nhây tới hôm 12/11. Và bây giờ là 23/11 bạn đó đã block tui

.
Nguồn tố cáo: https://checkscam.info/thai-hoai-nam/copy


buff like

Người tố cáo

Họ và tên:
trần**********
Zalo liên hệ:
07645*****
Link phốt MXH:
Yêu Cầu Gỡ Bài:
Vui lòng gửi "Link Bài Tố Cáo", "Lý Do Gỡ" và số "Zalo Liên Hệ" trong bài tố cáo này tới ZALO ADMIN
Đổi thẻ cào

Bình luận: Hôm nay bạn còn 3 lượt.

[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Gửi tố cáo lừa đảo Check Quỹ Bảo Hiểm
Đăng nhập để tham gia bình luận