[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Vũ Văn Xương

Check Messenger

Ấn "Check Mess" để nhắn tin GDV trước khi giao dịch. !!!Ok

Check Facebook
Quỹ Bảo Hiểm Checkscam

Bạn sẽ được Checkscam bảo hiểm an toàn giao dịch với số tiền trong quỹ bảo hiểm Admin Checkscam của Vũ Văn Xương

Sử dụng Ví gạch thẻ CSCard.vn của CS để giao dịch an toàn hơn nhé..

Hệ thống CS bao gồm:

Chủ Tk “Vũ Văn Xương”

  • CSCard / Momo / Mbbank: 0987654268

LƯU Ý: Vì hiện tại Facebook mình rất nhiều tin nhắn, mn dễ bị trôi tn vào spam. Vậy nên mọi người liên hệ với mình qua Zalo nhé

xác nhận uy tín

Mọi giao dịch của bạn với "Vũ Văn Xương" sẽ được CS Bảo vệ với số tiền nằm trong Quỹ bảo hiểm Admin Checkscam khi bạn tuân theo Điều Khoản Sử Dụng của Checkscam

[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Gửi tố cáo lừa đảo Check Quỹ Bảo Hiểm

Thông báo

KIỂM TRA THẬT KỸ FACEBOOK CỦA GDV

Không BH cho các DV “Vi Phạm Pháp Luật“.

Lưu ý Nội Dung Chuyển Khoảnđể tránh bị rửa tiền

LIÊN HỆ ADMIN

Đã hiểu