Check Scam TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Nguyễn Quang Minh

Nhắn tin

Trung Gian Mua Bán

Xác nhận uy tín

Nguyễn Quang Minh đã đóng quỹ bảo hiểm uy tín 3.000.000.vnđ cho dịch vụ của mình tại Check Scam

Thông tin thêm:

Các tài khoản đang sử dụng đều mang tên “Nguyễn Quang Minh

  • MBBank: 0300129125008
  • MMO: 0974375586
  • TSR: 0335921645

Phí Trung Gian

  • 50 – 499.000 phí 10.000đ
  • 500.000 – 5.000.000 phí 20.000đ
  • 5.000.000 trở lên phí 35.000đ

Mọi giao dịch của bạn với "Nguyễn Quang Minh" sẽ được Check Scam Cam Kết Bảo Hiểm với số tiền là 3.000.000.vnđ khi bạn tuân theo Điều Khoản Sử Dụng của Check Scam

Check Scam
GỬI THÔNG TIN "TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO" ủng hộ ủng hộ