[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Nguyễn Quang Minh

Nhắn tin Gọi ngay
Xác nhận uy tín

Khách hàng sẽ được Checkscam bảo hiểm an toàn giá trị 10.000.000.vnđ khi giao dịch với Nguyễn Quang Minh

Thông tin thêm:

Chủ TK “Nguyễn Quang Minh”

  • MBBank: 0300129125008
  • MMO: 0974375586
  • TSR: 0335921645

Phí Trung Gian

  • 0 – 199.000 phí 5.000đ
  • 200.000 – 5.000.000 phí 10.000đ
  • 5.000.000 trở lên phí 20.000đ
xác nhận uy tín

Mọi giao dịch của bạn với "Nguyễn Quang Minh" sẽ được Check Scam Cam Kết Bảo Hiểm với số tiền là 10.000.000.vnđ khi bạn tuân theo Điều Khoản Sử Dụng của Check Scam

[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
GỬI THÔNG TIN "TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO"