Check Scam TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Nguyễn Ngô Quang Thức

Nhắn tin

Trung Gian Mua Bán

Xác nhận uy tín

Nguyễn Ngô Quang Thức đã đóng quỹ bảo hiểm uy tín 3.000.000.vnđ cho dịch vụ của mình tại Check Scam

Thông tin thêm:

Các tài khoản đang sử dụng đều mang tên “Nguyễn Ngô Quang Thức

  • Agribank: 5205205198416
  • MoMo: 0373964821
  • TSR: 0777722241

Phí Trung Gian

  • 10.000 – 999.999: Phí 5.000đ
  • 1.000.000đ – 1.999.999: Phí 10.000đ
  • 2.000.000 đ trở đi: Phí 15.000đ

Mọi giao dịch của bạn với "Nguyễn Ngô Quang Thức" sẽ được Check Scam Cam Kết Bảo Hiểm với số tiền là 3.000.000.vnđ khi bạn tuân theo Điều Khoản Sử Dụng của Check Scam

Check Scam
GỬI THÔNG TIN "TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO" ủng hộ ủng hộ