Họ Tên: nguyen thi lan anh, SĐT: , STK: 1018224448,Ngân hàng: Vietcombank,

Né nhỏ này nha mng. Lừa đảo kêu ck xong block không giao hàng

Nguyen Thi Lan Anh: Vietcombank 1018224448 bị tố cáo lừa đảo tại Checkscam
Họ Tên: nguyen thi lan anh, SĐT: , STK: 1018224448,Ngân hàng: Vietcombank,

Né nhỏ này nha mng. Lừa đảo kêu ck xong block không giao hàng

checkscam

KIỂM TRA & TỐ CÁO SCAMMER

       

Hiện có 22.631 dữ liệu Scam & 127 nội dung tố cáo đang chờ duyệt trên hệ thống
Sẽ giúp bạn mua bán an toàn hơn khi online !!!

Scammer

Thông tin tố cáo

Họ Tên:
nguyen thi lan anh
SĐT:
STK:
1018224448 copy
Ngân hàng:
Vietcombank
Hạng mục:
ảnh
Ảnh chụp bằng chứng:
Nội dung tố cáo:

Né nhỏ này nha mng. Lừa đảo kêu ck xong block không giao hàng

.
Nguồn tố cáo: https://checkscam.info/nguyen-thi-lan-anh-4/copy


buff like

Người tố cáo

Họ và tên:
pham hoan*************
Zalo liên hệ:
https://www.facebook.*************************
Link phốt MXH:
https://www.facebook.com/groups/22293*****************************************
Yêu Cầu Gỡ Bài:
Vui lòng gửi "Link Bài Tố Cáo", "Lý Do Gỡ" và số "Zalo Liên Hệ" trong bài tố cáo này tới ZALO ADMIN
Đổi thẻ cào thành tiền mặt

Bình luận: Hôm nay bạn còn 3 lượt.

[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Gửi tố cáo lừa đảo Check Quỹ Bảo Hiểm
Đăng nhập để tham gia bình luận