Họ Tên: do thanh phong, SĐT: 0901414521, STK: 19036940260014,Ngân hàng: ngân hàng kỹ thương việt nam,

Hình thức : chốt hàng bên A kêu giao bên B, bên A giao qua cho bên B kiểm tra, ok chuyển khoản cho nó. Và nó lặng luôn, bên A ko nhận được tiền sẽ lấy hàng về.

Do Thanh Phong: ngân hàng kỹ thương việt nam 19036940260014 bị tố cáo lừa đảo tại Checkscam
Họ Tên: do thanh phong, SĐT: 0901414521, STK: 19036940260014,Ngân hàng: ngân hàng kỹ thương việt nam,

Hình thức : chốt hàng bên A kêu giao bên B, bên A giao qua cho bên B kiểm tra, ok chuyển khoản cho nó. Và nó lặng luôn, bên A ko nhận được tiền sẽ lấy hàng về.

checkscam

KIỂM TRA & TỐ CÁO SCAMMER

       

Hiện có 22.785 dữ liệu Scam & 55 nội dung tố cáo đang chờ duyệt trên hệ thống
Sẽ giúp bạn mua bán an toàn hơn khi online !!!

Scammer

Thông tin tố cáo

Họ Tên:
do thanh phong
SĐT:
0901414521 copy
STK:
19036940260014 copy
Ngân hàng:
ngân hàng kỹ thương việt nam
Hạng mục:
ảnh
Ảnh chụp bằng chứng:
Nội dung tố cáo:

Hình thức : chốt hàng bên A kêu giao bên B, bên A giao qua cho bên B kiểm tra, ok chuyển khoản cho nó. Và nó lặng luôn, bên A ko nhận được tiền sẽ lấy hàng về.

.
Nguồn tố cáo: https://checkscam.info/do-thanh-phong/copy


buff like

Người tố cáo

Họ và tên:
li******
Zalo liên hệ:
03377*****
Link phốt MXH:
https://www.facebook.com/halinh***********************************
Yêu Cầu Gỡ Bài:
Vui lòng gửi "Link Bài Tố Cáo", "Lý Do Gỡ" và số "Zalo Liên Hệ" trong bài tố cáo này tới ZALO ADMIN
Đổi thẻ cào

Bình luận: Hôm nay bạn còn 3 lượt.

[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Gửi tố cáo lừa đảo Check Quỹ Bảo Hiểm
Đăng nhập để tham gia bình luận