ĐĂNG BÀI QUẢNG CÁO

Thương Hiệu - Sản Phẩm - Dịch Vụ

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DUYỆT:

  • Bài biết không coppy, độ dài lớn hơn 600 từ
  • Chèn ít nhất 2 ảnh, được gắn max 2 link
  • Trình bày sáng sủa, bố cục rõ ràng, tiêu đề kích thích

GỢI Ý VIẾT BÀI: Nếu bạn không biết viết bài như nào!!. Hãy search 1 từ khóa về dịch vụ của bạn trên Google, tham khảo các bài top và viết lại bài đó cho dịch vụ của mình rồi đăng

Tiêu đề:
"Upload Ảnh Ngang" để k dính logo

Cách thêm ảnh vào bài viết: Upload ảnh và coppy link ảnh Dán vào vị trí mà bạn muốn hiển thị hình ảnh

Nội dung bài viết
[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Gửi tố cáo lừa đảo Check Quỹ Bảo Hiểm